Krótkofalowcy

Radioklub SP9PKM powstał w 1970 roku w SP5 nr 5 przy ul. Tysiąclecia w Wodzisławiu Sląskim.
W Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie Radioklub SP9PKM znajduje się od 1997 roku.

Na terenie Pszowa znajduje się 11 czynnych amatorskich radiostacji. Radiostacja klubowa SP9PKM przeprowadza łączności radiowe z całym światem.

Radioklub wraz z jego członkami należy do sztabu antykryzysowego od którego otrzymał

radiostację – która może zostać użyta w razie kataklizmu.

Krótkofalowcy z Radioklubu SP9PKM biorą udział na obozach harcerskich np. w Srebrnej Górze, Lipowcu. Jeleśni. Przeprowadzają szkolenia harcerzy przy radiostacji.

Organizowane są również wyjazdy z radiostacją na różne polskie zamki i w ten sposób sprawdzają ich łączności. Krotkofalowcy z SP9PKM biorą liczne udziały w polskich i światowych zawodach zajmując czołowe miejsca na świecie i w Polsce. Są ambasadorami miasta Pszów na świecie
i Polsce. Jest to bardzo prężny klub na Śląsku nieustannie rozwijający się.

Radioklub odwiedzili również koledzy z zagranicy np. z Kanady, Brazylii, Niemiec, Czechosłowacji, ZSRR, Kazachstanu, Ukrainy.

Raz w miesiącu na sali widowiskowej odbywają się giełdy krótkofalarskie jako jedyne w Polsce.
W Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie znajduje się również Siedziba Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK OT-31 z siedzibą w Pszowie.

Kierownikiem klubu jest Jerzy Kolorz – SP9FUC.

Dla zainteresowanych tym hobby Radioklub SP9PKM Zaprasza!

Kiedy:

PIĄTEK

Godzina:

17 00 - 21 00

Miejsce:

Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie (II – piętro)

więcej informacji znajdziecie na stronie:

http://www.sp9pkm.jimdo.com