Zajęcia taneczne

W naszym ośrodku prowadzone są zajęcia taneczne w dwóch zespołach tanecznych Dynamic Team oraz Tornado. Zajęcia odbywają się według ustalonych harmonogramów z instruktorami.

KOSZT ZAJĘĆ TANECZNYCH:

*zniżki na zajęcia nie łączą się ze sobą. Rodzeństwo może skorzystać 
albo z ulgi przysługującej drugiemu dziecku, albo z ulgi wynikającej ze 
zniżki na postawie karty 3+.

FORMA PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA TANECZNE

Rozmiar czcionki