Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie

Festyn 3 majowy w Pszowie

Śladami bohaterów Powstań Śląskich
Od przeprowadzenie żywych lekcji historii w pszowskich szkołach podstawowych rozpoczęły się działania projektu “Śladami bohaterów Powstań Śląskich” realizowanego przez Grupę Rekonstrukcyjno-Historyczną
“Powstaniec Śląski” w Wodzisławiu. Projekt odbywa się w ramach Programu Grantowego “Rozgrzewamy Polskie Serca” sfinansowanego ze środków Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza.
Przy realizacji działań GRH współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pszowie, pszowskimi stowarzyszeniami i harcerzami oraz władzami miasta.
W ramach projektu odbędzie się konkurs plastyczny o tematyce Powstań Śląskich dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Zachęcamy do udziału – przewidziane są nagrody. Regulamin dostępny jest na stronach MOK-u i GRH “Powstaniec Śląski”:
www.mokpszow.pl,
https://www.facebook.com/GRH-Powstaniec-%C5%9Al%C4%85ski-193259317486990/

3 maja w centrum Pszowa odbędzie się inscenizacja walk podczas I Powstania Śląskiego, rozstrzelania pszowskich powstańców, głosowania plebiscytowego oraz koncert w MOK-u.22 maja planowana jest inscenizacja Bitwy Bukowsko-Olzańskiej podczas
III Powstania Śląskiego, która odbędzie się na terenach po kopalni “Anna”, gra terenowa oraz Festyn Powstańczy z koncertem.

Festyn 3 majowy w Pszowie
Przewiń na górę