Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie

Krótkofalowcy

KRÓTKOFALOWCY

Radioklub SP9PKM powstał w 1970 roku w SP5 nr 5 przy ul. Tysiąclecia w Wodzisławiu Śląskim.
Z powodu trudności lokalowych od 1995 roku klub  SP9PKM przeprowadził się do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pszowie a następnie  od 1997roku do MOK-u w Pszowie przy ul. Traugutta gdzie ma nadal swoją siedzibę.

Radioklub zrzesza 33 czynnych członków krótkofalowców a dzięki swej silnej aktywności na terenie Pszowa znajduje się już 11 czynnych amatorskich radiostacji. Radiostacja klubowa SP9PKM przeprowadza łączności radiowe z całym światem i wraz z jego członkami należy do sztabu antykryzysowego od którego otrzymał radiostację,która będzie użyta w razie kataklizmu. Krótkofalowcy z Radioklubu SP9PKM biorą udział na obozach harcerskich np. w Srebrnej Górze,Lipowcu. Jelesni i przeprowadzają szkolenia harcerzy przy radiostacji. Wyjeżdżają
z radiostacją na różne zamki i w ten sposób promują nasze polskie zamki przeprowadzając  łączności z tych zamków. Krótkofalowcy z SP9PKM biorą liczne udziały w polskich i światowych zawodach zajmując czołowe miejsca na świecie i w Polsce. Są ambasadorami miasta Pszów
w świecie i w Polsce. Jest to bardzo prężny klub na Śląsku i dalej się rozwija. Odwiedzają go również koledzy z zagranicy np. z Kanady, Brazylii, Niemiec, Czechosłowacji, ZSRR, Kazachstanu, Ukrainy
i różnych rejonów Polski. Raz w miesiącu na sali widowiskowej odbywają się giełdy krótkofalarskie jako jedyne w Polsce. W MOK-u znajduje się również Siedziba Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK OT-31 z siedzibą w Pszowie.

Kierownikiem klubu jest Jerzy Kolorz – SP9FUC.

Dla zainteresowanych tym hobby Radioklub SP9PKM Zaprasza!

KIEDY:

PIĄTEK
17 00 – 21 00

MIEJSCE

Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie (II – piętro)

więcej informacji znajdziecie na stronie:

http://www.sp9pkm.jimdo.com

Przewiń na górę