Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie

Krwiodastwo

Klub jest jednostką podstawową Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) – największej humanitarnej organizacji w Polsce. Misją PCK o 100 letniej tradycji jest zapobieganie ludzkim cierpieniom, łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

Zrzeszamy nie tylko krwiodawców, ale naszym członkiem może zostać każdy, bez względu na miejsce pracy i zamieszkania, komu są bliskie międzynarodowe zasady Czerwonego Krzyża
i Czerwonego Półksiężyca: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność i powszechność. ZAPRASZAMY!

Obecnie jako jedyna jednostka w Pszowie (nie licząc szkolnych kół) kontynuujemy bogate pszowskie tradycje czerwonokrzyskie, o których można przeczytać na naszej witrynie internetowej www.hdkpck.pszow.pl

Klub o górniczej tradycji, od 2009 roku działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie, pozostając przy historycznej już nazwie.

NAJWAŻNIEJSZE CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA.

 1. Organizowanie akcji oddawania krwi w różnych środowiskach i z różnymi partnerami.
 2. Promocja honorowego krwiodawstwa, zdrowego stylu życia i idei czerwonokrzyskich.
 3. Pozyskiwanie nowych Honorowych Dawców Krwi i działaczy ruchu krwiodawstwa, ich integracja, reprezentowanie oraz wyróżnianie.
 4. Działalność charytatywna.
 5. Upowszechnianie znajomości i stosowania zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 6. Podejmowanie inicjatyw promujących miasto, powiat, województwo, a także Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.
 7. Współpraca z innymi jednostkami i działalność w strukturach PCK na różnych poziomach organizacji.
 8. Organizowanie akcji rejestracji do bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego.

Dyżury w MOK – ZAPRASZAMY

w czwartki od 15.00 do 17.30

na II piętrze w sali nr 17.

Wcześniejszy kontakt telefoniczny pozwoli nam lepiej przygotować się do satysfakcjonującej obsługi zainteresowanych i uniknąć nieporozumień, jeśli np. w godzinach dyżuru działamy w terenie.

Ponadto umożliwiamy inne formy kontaktu.

 • Wirtualny:www.hdkpck.pszow.pl /najważniejsze informacje, dane kontaktowe, wydarzenia, zarząd i funkcyjni/ – zobacz!
 • Facebook: https://www.facebook.com/pck.pszow (Krwiodawcy Pszów) /fotoreportaże/ – zostań naszym znajomym!
 • Fanpage: https://www.facebook.com/hdkpck.pszow/ (Klub HDK PCK przy KWK „Anna” w Pszowie) /bieżące ogłoszenia, zwłaszcza o akcjach krwiodawczych/ – polub nas!
 • Terminowy:Kalendarz akcji i imprez /planowane przedsięwzięcia, aktualizowane na bieżąco, święta PCK i HDK/- sprawdzaj!
 • Mailowy: adam.hdk@wp.pl /preferowany kontakt, newslettery najważniejszych wydarzeń, itp./ –  podaj swój adres do bazy klubu!
 • Telefoniczny 504 410 981 /prezes klubu, Adam Porwoł/ – szybki kontakt bezpośredni.
Przewiń na górę