Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W PSZOWIE.

Informujemy, że na podstawie art. 17 ustawy z dnia z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 87) w zw. z art. 22b pkt 1 i art. 22c ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.) wprowadzone zostały Standardy Ochrony małoletnich w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie. Dokument jest dostępny dla pracowników, małoletnich i ich opiekunów na stronie internetowej w załączniku poniżej oraz w sekretariacie.

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W PSZOWIE.
Przewiń na górę