Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie

UWAGA !!!

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce i na świecie Virusa COVID-19

wicepremier Piotr Gliński (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

zawiesił działalność instytucji kultury w związku z tym, informujemy iż od dnia 12 marca 2020 DO DNIA 29 MARCA 2020 Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie  ZAWIESZA działalność kulturalną.

Zawieszenie działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.

Oznacza to zawieszenie organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, w tym koncertów, spektakli, wernisaży oraz wydarzeń specjalnych odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach, zamkniecie muzeów dla zwiedzających oraz zawieszenie zajęć w placówkach szkolnictwa artystycznego wszystkich stopni.

MKiDN zaleca również instytucjom kultury i placówkom edukacji artystycznej odwołanie wszelkich wyjazdów zagranicznych związanych z realizacją działalności kulturalno-artystycznej, w tym w szczególności z udziałem w dużych wydarzeniach o charakterze masowym (targi, wystawy) oraz wyjazdów stypendialnych, w szczególności do krajów o wysokiej zachorowalności na koronawirusa SARS-COV-2.

Jednocześnie MKiDN zwraca się do dyrektorów instytucji o opracowanie założeń działania jednostki organizacyjnej w sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego na terenie działania instytucji, potwierdzonego komunikatami odpowiednich służb (lokalnych władz i miejscowych służb sanitarno-epidemiologicznych) i zaleca, aby plany te zapewniały realizację wyłącznie czynności niezbędnych dla podtrzymania ciągłości działania instytucji.

Wszystkie koncerty wydarzenia i zajęcia są odwołane.

Przy czym KONCERTY:

KONCERT BACIARY zostaje przeniesiony na  24 maja 2020, godz. 17:00

KABARET SMILE zostaje przeniesiony na 10 października 2020,  godz. 17:00

KONCERT BERNADETA KOWALSKA I PRZYJACIELE  na 13 września 2020, godz: 18:00

UWAGA!

Zakupione już bilety upoważniają do udziału w imprezach w wyznaczonym wyżej terminie.

ZWRT BILETÓW:

Bilety należy zwracać w miejscach, w których zostały zakupione, czyli:

  1. BILETY zakupione w MOK-u można zwrócić w naszym ośrodku.
  2. BILETY zakupione przez internet należy zwrócić przez portal, na którym zostały zakupione.

UWAGA!

Płatności za zajęcia na razie zostają zawieszone!

UWAGA !!!
Przewiń na górę